Portál Národního památkového ústavu


01.01.2011 | Národní památkový ústav | velmi velký rozsah (5/5) | velmi náročná implementace (5/5)
Rozsáhlá webová prezentace s napojením na systémy třetích stran.

Nový informační portál Národního památkového ústavu představuje veřejnosti fungování NPÚ a usnadňuje jí orientaci v široké oblasti péče o památky v naší zemi. Na jednom místě zde zájemci mohou najít množství zajímavých informací, užitečných rad, doporučení na výlety, pozvánek na nejrůznější akce, zpráv o dění na zámcích a hradech atp.

Nová struktura rozsáhlých informací o památkové péči v ČR

Obsah portálu jsme nově strukturovali dle potřeb jednotlivých cílových skupin, takže vznikly obsahově a graficky oddělené části pro odborníky, vlastníky a pro návštěvníky památek.

Zachování veškerých datových zdrojů z původního portálu a nový přistup k nim

Protože se na portále zobrazují data z několika externích databází a zároveň existoval rozsáhlý archív dat původního webu, bylo nutné připravit velice komplexní převod dat do nové databáze a připojit nový systém na původní externí zdroje. Toto se podařilo bez jakékoli ztráty dat a za plného provozu starého systému.

Zefektivnění správy webového obsahu

Pro nový web jsme použili nejnovější verzi publikačního systému Invio CMS, do kterého jsme díky zakázce implementovali několik významných vylepšení, která budou přínosem i pro další uživatele tohoto systému. Správa obsahu je nyní přehlednější a proto i efektivnější.

Využití komunitních funkcí (hlasování, diskuse a jiné)

Kromě nasazení nejnovější verze Invio CMS který obsahuje obecná řešení pro mnoho základních komunitních funkcí. Pro účely NPÚ jsme tato řešení zákaznicky upravili a přizpůsobili jsme je potřebám našeho klienta.

Napojení na systémy třetích stran

během následné spolupráce bylo realizováno na portálu mnoho úprav a vytvořeno mnoho dalších funkcionalit. Mezi ty největší patří napojení na systémy třetích stran. Například import dat akcí a novinek z jednotlivých hradů a zámků či rozsáhlé konfigurovatelné exporty akcí a novinek na vyhledávací servery typu Kudy z nudy.


VirgoCMS
? NAPOVEDA povinné