Portál Mariánských Lázní


30.06.2011 | Mariánské Lázně | velký rozsah (4/5) | velmi náročná implementace (5/5)
Městský portál Mariánských Lázní s částmi pro občany a pro turisty.

Mariánské Lázně patří mezi nejkrásnější místa naší vlasti. Agentura iMagic se krásy tohoto lázeňského města snažila kreativně zachytit i přes omezení, které jsou kladeny na interaktivní komunikaci státní správy. V dílně iMagic vznikal 6 měsíců nový internetový portál, zaměřený nejen na běžné potřeby občana, ale také na podnikatele a cestovní ruch, který je jedním z důležitých zdrojů městských příjmů.

Rozsáhlá webová prezentace města je rozdělena do dvou bloků - na část pro turisty a pro občany. Při realizaci byl kladen důraz na kreativní grafiku a plnou administrovatelnost obsahu. Zajímavostí je napojení na systémy třetích stran, jako např. importy usnesení zastupitelstva města.

Portál je realizován ve třech jazykových mutací s oddělenou a nezávislou správou.

Přínosy projektu

  • Nové atraktivní a moderně pojaté grafické zpracování internetového portálu
  • Detailně zpracovaný a fungující business model internetového portálu
  • Segmentace návštěvníků do dvou hlavních skupin: "Pro občany" a "Pro turisty" výrazně zvyšuje přehlednost a použitelnost internetového portálu
  • Vysoká míra interaktivity a maximální využití internetového prostředí
  • Optimalizace internetového portálu dle zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, včetně elektronické podatelny
  • Propojení internetového portálu s externími informačními systémy jako je například spisová služba


VirgoCMS
? NAPOVEDA povinné