Jamal.cz


01.09.2012 | Jamal | malý rozsah (2/5) | nenáročná implementace (1/5)
Firemní stránky prodejce a servisu značkového elektrického nářadí.

Prezentace slouží púředevším pro prezentaci společnosti, ale součástí stránek je i katalog nabízeného zboží. Důraz byl kladen na rychlost vyhotovení a plnohodnotnou možnost administrace stránek.


VirgoCMS
? NAPOVEDA povinné