Pražská teplárenská intranet


| Pražská teplárenská, a.s. | běžný rozsah (3/5) | běžně složitá implementace (3/5)
2012-09-13_094328 (650x639)
Neveřejný interní zpravodajský systém společnosti se zvýšeným zabezpečením.

Rozsáhlý intranetový portál společnosti Pražská teplárenská, která zásobuje teplem většinu pražských podniků a domácností. Portál obsahuje nepřeberné množství informací a aplikací. Integruje do jednoho bodu data z různých databází a odkazy na mnohé interní aplikace.

Systém slouží jako interní komunikační a úložná platforma pro různé dokumenty, nařízení, interní informace, diskuse apod.. Zajímavostí je zvýšená bezpečnost systému - například přihlašování pomocí ověřovacího SMS kódu.

Na straně klienta byl jmenován řešitelský tým složený ze zástupců klíčových uživatelů, jejichž požadavky analytik získával a vyhodnocoval na řadě schůzek.

Vzhledem k požadavkům klienta na bezpečnost a možnost omezit přístup k libovolným stránkám intranetu libovolným uživatelům či skupinám bylo navrženo řešení využívající NTLM autentikaci webového serveru IIS. Díky tomuto řešení je intranetová bezpečnostní politika plně svázána s korporátním Active Directory a je tedy umožněno jednotné přihlašování uživatelů (tzv. single sign-on).

Aby bylo možné snadno nastavovat práva na odbory, útvary a oddělení, dochází k synchronizaci dat o organizační struktuře a uživatelích s personálním systémem a LDAP adresářem (Active Directory).

Jedním z klíčových požadavků klienta byla náhrada manuálně aktualizovaného XLS s telefonním seznamem pracovníků automatizovaným řešením. Při analýze vyšlo najevo, že společnost má pravidelně aktualizovaný seznam v databázi digitální telefonní ústředny.

Bylo tedy vyvinuto řešení, které přistupuje k datům v telefonní ústředně a dovoluje uživateli je prohledávat. Zároveň se z těchto dat generuje adresář do XLS šablony.

Díky robustní a dobře rozmyšlené výchozí architektuře intranetu většinu administrátorských činností provádějí zaškolení pracovníci klienta. iMagic bývá přizván pouze k vytváření nových sekcí, kde je třeba programátorských zásahů.

Pro klienta nadále zajišťujeme profylaktické práce a podporu pro administrátory.

Přínosy projektu

  • Intranetový portál se stal základním nástrojem interního marketingu společnosti. Zaměstnanci získali na jednom místě přístup k mnoha informacím, které jim usnadňují pracovní aktivity a jsou přínosné i pro mimopracovní vyžití.
  • Telefonní seznam - komplexní telefonní seznam, s možností vyhledávat zadáním mnoha kritérií, je napojen na SQL databázi telefonní ústředny. Díky tomu je seznam vždy aktuální.
  • Seznam je také napojen na databázi personálního systému, u každého kontaktu je v telefonním seznamu zobrazeno, zda je pracovník přítomen v budově.
  • Zobrazení salda pracovní doby - intranetový portál silně využívá personalizace. Díky napojení na personální systém Odysea si může každý pracovník zobrazit své saldo pracovní doby.
  • Archiv dokumentů interní legislativy - v intranetu je pracovníkům společnosti k dispozici rozsáhlý archiv dokumentů interní legislativy.
  • Archiv je možné fulltextově prohledávat a také možno využit řadu upřesňujících kritérií prohledávání (typ dokumentu, status dokumentu, atd.)

VirgoCMS
? NAPOVEDA povinné