Veterinární web BTL


30.05.2012 | BTL Medical Technologies CZ a.s. | běžný rozsah (3/5) | nenáročná implementace (1/5)
Prezentace výrobce zdravotnických potřeb a jeho veterinárních výrobků a přístrojů.

Jednoduchá webová prezentace veterirárního sortimentu výrobce léčebných přístrojů a pomůcek BTL Medical Technologies. Při realizaci byl kladen důraz především na nízkou pořizovací cenu.


VirgoCMS
? NAPOVEDA povinné