Právní ujednání


Copyright © 1998 - 2012, MagicSeven, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.

Veškeré informace prezentované na tomto serveru jsou autorským dílem ve smyslu Autorského zákona. Nositelem autorských práv k těmto stránkám je společnost MagicSeven, s.r.o. Jakékoliv kopírování zde uváděných informací je možné pouze se souhlasem nositele autorských práv.

Společnost MagicSeven nenese žádnou zodpovědnost za případné škody vzniklé použitím informací prezentovaných na tomto serveru. Společnost MagicSeven si zároveň vyhrazuje právo měnit či upravit poskytnuté informace bez předchozího upozornění.