Postup řešení projektu


Postup projektu

Každý projekt který vytváříme provádíme podle zavedeného postupu, který optimalizuje čas a náročnost výroby.

1. Vize projektu

Vize projektu vzniká na základě schůzky či několika schůzek s klientem. Vize projektu představuje požadavky klienta na funkčnost prezentace, cíle kterých má prezentace dosáhnout a požadavky klienta na grafický vzhled, tzv. kreativní zadání (např. lehký design, hlavní barvy modrá a tmavě žlutá, větší písmo, nahoře velký motivační obrázek apod..).

2. Cenová kalkulace

Na základě vize vytváříme základní cenovou kalkulaci. Tu dodáváme klientovi jako excelovský soubor s detailně rozepsanými všemi položkami projektu a to i na jednotlivé výrobní kroky (nastavení, programování, kódování apod...). Jednotlivé části cenové kalkulace je možné vypínat a zapínat a tak zkoumat všechny možné varianty z hlediska ceny. U větších projektů je možné cenovou kalkulaci rozdělit na etapy vývoje, např. spuštění s minimální funkčností, pozdější dotvoření dalších funkcionalit apod... Pro další postup je nutné schválení kalkulace klientem.

3. Grafické návrhy

Na základě kreativního zadání vytváříme různé grafické návrhy splňující všechny požadavky zadání (obvykle dva). Klient si jeden z nabízených návrhů vybere a ten je možné nadále upravovat. Pokud grafické návrhy splňují kreativní zadání a klient si přesto nevybere je možné upřesnit či změnit zadání a dokoupit si libovolné množství dalších návrhů. Pro další postup je nutné schválení grafického návrhu klientem.

4. Analýza

Výstupem tohoto kroku je analýza popisující celý projekt z hlediska datové struktury, funkčností, skladby i grafiky. Analýza slouží dvěma účelům - jako ochrana klienta kdy díky analýze přesně ví jaký produkt obdrží a jako podklad k implementaci projektu. Podle charakteru klienta a projektu vytváříme buď zjednodušenou verzi analýzy (do 30 stran s převahou grafiky) nebo plnohodnotnou analýzu která popisuje projekt do nejmenších detailů (i přes 100 stran textu a obrázků). Klient samozřejmě může analýzy připomínkovat a nadále upřesňovat dokud nespl%nuje jeho požadavky. Pro další postup je nutné schválení analýzy klientem.

5. Finální grafika

Většinou současně s krokem 4 probíhá rozpracování schválené grafiky. Samozřejmostí je konzultace s klientem. Výstupem je sada grafických vzhledů pro všechny důležité stránky prezentace. Pro další postup je nutné schválení grafiky klientem.

6. Implementace

Implementátoři a kodéři pracují na vyhotovení projektu na základě schválené grafiky a analýzy. Během vývoje probíhá tzv. alfa testing, kdy implementátoři a kodéři nahrubo testují výsledky vlastní práce. Výsledkem je hotová beta verze projektu.

7. Testing

Testeři procházejí a kontrolují celou prezentaci. Případné nesrovnalosti se hlásí pomocí chybového systému implementátorům a kodérům. Testing se provádí v několika směrech:

  • Funkční testing zda správně fungují jednotlivé funkcionality za všemožných podmínek.
  • Grafický testing, zda se vytvořený vzhled prezentace neodlišuje v rámci možností od schválené grafiky ve všech podporovaných prohlížečích.

8. Plnění daty

Tento krok je volitelný a může jej provádět po zaškolení i klient sám. Jedná se o naplnění prezentace skutečnými daty a jejich kontrola zda se správně zobrazují a neobsahují chyby.

9. Předání

Předání projektu klientovi se děje na základě analýzy, která obsahuje řadu akceptačních kritérií. Tj. podmínek, které musí být splněny, aby bylo možné projekt předat.

10. Sledování

Několik měsíců po spuštění prezentace provádíme manuální kontrolu prezentace a zpětný testing. Navíc v každé webové prezentaci je zabudován automatický systém správy chyb, který automaticky hlásí jakékoliv funkční závady.

11. SEO analýza a optimalizace projektu

Volitelný krok. Na základě zkušeností sesbíraných během prvních měsíců běhu prezentace je možné přistoupit k analýze chování návštěvníků a případně k úpravám a optimalizaci projektu.

Servery projektu

Veškerý vývoj provádíme na třech různých instalacích prezentace:

Vývojový server (dev)

Instalace prezentace na tomto serveru slouží pouze pro vývoj. Na tento server nemá klient přístup z důvodu jeho nestability a neustálých změn. Po spuštění projektu zůstává tato instalace k dispozici pro případný další vývoj.

Testovací server (stage)

Speciální instalace prezentace, která slouží před spuštěním pro kontrolu klientem a pro plnění skutečnými daty. Tato instalace je zahesována a klient obdrží přístup. Po spuštění projektu zůstává tato instalace k dispozici jako testovací server pro klienta.

Produkční server (prod)

Tato instalce vzniká až v okamžiku spuštění projektu. Toto je cílová viditelná webová prezentace pro návštěvníky.

 


VirgoCMS
? NAPOVEDA povinné