Seznam odkazů


seznam odkazu
Zobrazuje jednoduchý seznam odkazů v rámci prezentace i mimo ni.

Jedna ze základních funkcionalit systému. Slouží pro zobrazování malých pevných seznamů nejrůznějších odkazů.

Oproti menu není generováno automaticky podle struktury stránek, ale je nutné funkcionalitu naplnit zobrazovanými odkazy. Oproti tomu se může jednat o libovolné odkazy nejen v rámci webové prezentace ale kamkoliv.

Veškeré ovládání je samořejmě opět věcí administrace. Odkazy lze skrývat, volit způsob odkazu (do nového panelu, do pseudopanelu apod..) a např. i volit vzhled odkazu a ikonu k odkazu.

Příklady reálného použití funkcionality

Pečeme na Velikonoce

Pečeme na Velikonoce

Menu vpravo nahoře vytvořené pomocí seznamu odkazů.
Tecnocasa.cz

Tecnocasa.cz

Několik seznamů odkazů použitých v patičce.
Portál Právnické fórum

Portál Právnické fórum

Blok z nabídky Wolters Kluwer a seznamy odkazů v patičce.

VirgoCMS
? NAPOVEDA povinné