Menu


menicko
Zobrazuje menu webové prezentace jako stromovou strukturu stránek.

Jedna ze základních funkcionalit. Slouží pro zobrazení menu stránek. Toto menu odráží vlastní strukturu do jaké jsou sestaveny samotné stránky. U každé stránky lze volit jakým způsobem a zda vůbec se bude v menu zobrazovat.

Menu nemusí být na prezentaci jen jedno, ale může jich být neomezený počet a dokonce mohou spolupracovat - např. podmenu se zobrazí podle toho jakou vobu návštěvník zvolil na hlavním  menu atd...

Grafická podoba menu je zcela libovolná. Moderní je v současné době horizontální menu s rozbalováním případné druhé úrovně (viz. tyto stránky).

Menu nedokáže ve výchozím stavu manipulovat s pořadím či obsahem odkazů které zobrazuje. Pokud je třeba zobrazit odkazy na různá místa prezentace nebo i mimo ni, tak k tomuto účelu skouží funkcionalita seznamu odkazů.

Příklady reálného použití funkcionality

Jamal.cz

Jamal.cz

Klasické horizontální menu s rozbalováním do druhé úrovně.
Portál města Odolena Voda

Portál města Odolena Voda

Horizontální menu s rozbalováním do libovolné úrovně a doplňkové vertikální menu.
MagicSeven.cz

MagicSeven.cz

Speciální grafické menu jako karty pod obsahem webu.
Portál Právnické fórum

Portál Právnické fórum

Horizontální menu s horizontálním zobrazením druhé úrovně.

VirgoCMS
? NAPOVEDA povinné