Animované výpisy tabulek


animovane_tb (276x126)
Animované stránkování, přechody mezi záznamy, 3D efekty apod...

Návštěnicky velmi poutavé funkcionality. Jedná se o nadstavby nad funkcionalitou výpisu tabulky. Slouží především k poutavému zobrazení jednotlivých záznamů a přechodů mezi nimi.

Animované výpisy jsou vhodné pro menší či středně velké počty záznamů (do desítek). K dispozici jsou dvě základní funkcionality animace:

Slider

Umí pouze jednu animaci a to posun do stran. Může ovšem animovat libovolně složitou strukturu či objekt. Například i další vnořované slidery. Vždy je lineární - má první a poslední stránku a na poslední se přetočí zpět na první nebo otočí směr posunu.

Optimální použití je pro efektní a pohodlné stránkování různých výpisů (aktuality, funkcionality, služby, poslední články apod...).

Mover

Umí prakticky libovolnou animaci a to i v kombinacích (prolínání, libovolné posuny, zvětšení/zmenšení, mizení/objevování apod.). Může animovat libovolný počet prvků - například je rotovat po kruhu či posouvat po válci. Oproti slideru je ale omezen ve složitosti animovaného objektu. Animovaný objekt nemůže obsahovat složitější struktury a vnořované funkčnosti.

Příklady reálného použití funkcionality

Guseppe.cz

Guseppe.cz

Animovaný výpis pizz na vstupní straně s 3D efektem.
Mikenopa.cz

Mikenopa.cz

Animovaný hlavní vizuál s podřízenými slidery obrázků.
Mikenopa.cz

Mikenopa.cz

Animovaný výpis služeb s navázanou galerií a videem (jen některé záznamy).
Ristorante.cz

Ristorante.cz

Animovaný výpis pizz s možností ovládání kolečkem myši a tažením.

VirgoCMS
? NAPOVEDA povinné