Virgo CMS - použité technologie


Krátké nahlédnutí do technologií a struktur používaných ve Virgo CMS. Použitý framework, vylepšení systému a způsoby zobrazení dat.

Virgo CMS je primárně vytvořeno v jazyce PHP5 nad databází MySql 5. Je plně koncipováno moderní třívrstvou architekturou MVP (varianta MVC) díky čemuž je i při velké robustnosti systém stále pružný a jednoduše rozšiřitelný.

Jako základní platforma je využíván český framework Nette ovšem ze značným množstvím úprav a rozšíření vlastní výroby. Framework byl rozšířen zejména o:

  • Pokročilý dvoustupňový router - komponentu, která páruje URL se záznamem stránky a funkcionalitami v databázi.
  • Pokročilé šablonové formuláře - s živou validací a plnou možností nastavení.
  • Vylepšené šablony vzhledu - s automatickou správou maker a helperů a vylepšenými ladícími nástroji.
  • Vylepšené ladící nástroje - zdokonalený výpis proměnných, vestavěný benchmark, detailnější informace o chybách apod...
  • Vylepšené řízení signálů - možnost propisu signálů v hierarchické struktuře komponent.
  • Optimalizovaný Ajax běh - výkonnostní optimalizace pro ajaxové běhy.
  • Vylepšené flow - rozšíření flow widgetů, dynamické zobrazování a používání widgetů (z widgetů se stávají portlety).
  • Mnoho dalších drobných vylepšení.

Jako sekundární platforma je používán robustní framework Zend a to zejména pro systém Zend Search Lucene používaný v našem fulltextovém vyhledávači.

Z dalších používaných knihoven jmenujme HTMLPurifier pro kontrolu a čištění wysiwyg textu a mPdf pro tvorbu PDF dokumentů z HTML struktury. Pro přístup k databázi je používána knihovna dibi (Database Abstract Layer).

Pro zobrazování stránek jsou využívány technologie HTML 4 Transitional, XHTML 4 Transitional, HTML5, CSS2 a CSS3 podle přání zákazníka a charakteru projektu. Pro dynamické efekty je používán javascript s knihovnami jQuery a jQuery UI.


VirgoCMS
? NAPOVEDA povinné